Arbeidsfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op arbeidsgerelateerde klachten van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut behandelt klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat van de werknemer die in relatie staan tot zijn werkzaamheden en waarbij de werknemer dreigt te gaan verzuimen of al verzuimt.

Werknemers met arbeidsgerelateerde klachten worden op individuele basis begeleid, waarbij de begeleiding kan bestaan uit reguliere fysiotherapie, een (reïntegratie) trainingsprogramma, instructietraining op de werkvloer en/of werkplekonderzoek.

Voor wie is arbeidsfysiotherapie geschikt?

Arbeidsfysiotherapie is geschikt voor iedere werknemer met arbeidsgerelateerde klachten. Denk hierbij aan rugklachten door verkeerd tillen, nek- en schouderklachten tijdens computerwerkzaamheden, pijn of vermoeidheid in de benen vanwege werkzaamheden die staand worden uitgevoerd. Dus alle fysieke klachten waardoor de werkzaamheden niet of minder goed kunnen worden uitgevoerd. Wij richten ons met de arbeidsfysiotherapie op bedrijven, instellingen en organisaties. Door een snelle en goede interventie wordt het risico op verzuim verminderd, waardoor de werknemer zijn werkzaamheden optimaal kan blijven uitvoeren.
Wij richten ons met de arbeidsfysiotherapie op bedrijven, instellingen en organisaties. Door een snelle en goede interventie wordt het risico op verzuim verminderd, waardoor de werknemer zijn werkzaamheden optimaal kan blijven uitvoeren.

Wat zijn arbeidsfysiotherapeuten en wat doen ze?

Een arbeidsfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in het begeleiden van individuele patiënten met arbeidsgerelateerde klachten waarin preventie en resultaatgerichtheid centraal staan. Naast de bekende fysiotherapeutische interventie kan ons behandeltraject bestaan uit de volgende onderdelen:

  • - Analyseren van het gezondheidsprobleem
  • - Reïntegratie programma’s en belastbaarheidtraining
  • - Instructietraining op de werkvloer
  • - Individueel werkplek onderzoek
  • - Begeleiden van individuele werknemers bij reïntegratie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die een arbeidsfysiotherapeut u kan bieden vraag dan vrijblijvend een gesprek aan.

Therapeut: Gerard Greefkens