Fysiomotion en Zorgtopics

 

 

 

 


Lage rug programma Fysiomotion & Zorgtopics

Behandeling van lage rugpijn

Fysiomotion heeft een uniek programma met specifieke zorg voor lage rugklachten.
Een groot deel van onze patiënten meldt zich met lage rugklachten bij ons. Lage rugklachten zijn dan ook de meest voorkomende klachten algemeen bij de fysiotherapie. Fysiomotion heeft samen met specialisten en de nieuwste onderzoeken een specifiek programma hiervoor ontwikkeld.
Met dit programma kijken we samen met jou hoeveel zorg je nodig hebt om jouw persoonlijke doelen te behalen. Deze inschatting maken we aan de hand van goed onderbouwde vragenlijsten, de intake en het lichamelijk onderzoek. De vragenlijsten zijn nodig om inzicht te krijgen in de ernst van de klachten en om jouw vooruitgang te volgen tijdens de behandeling. Het is daarom van belang om vooraf aan het eerste consult de vragenlijsten die we je toesturen, in te vullen. Samen met de behandelend therapeut wordt er beoordeeld of je in aanmerking komt voor het programma. Wanneer je niet binnen het programma past, door bijvoorbeeld een specifieke aandoening, word je met dezelfde kwaliteit alsnog behandeld!
Behandeltraject

Tijdens de eerste behandeling, de intake, nemen we samen de door jou ingevulde vragenlijsten door en doen we een fysiek onderzoek. Hier maken we een gezamenlijke analyse voor de beste behandeling om je persoonlijke doelen te kunnen behalen. Fysiomotion werkt samen met jou aan een optimaal behandelprogramma, dit wordt aangepast aan jouw doelen. Tijdens dit behandeltraject kunnen we verschillende vormen van therapie inzetten zoals; oefentherapie, conventionele fysiotherapie/manuele therapie, groepsbehandeling, telefonisch / online consult en mocht het nodig zijn een psychosomatisch consult. Daarnaast maken we ook gebruik van een digitaal huiswerkprogramma zodat je ook thuis aan je herstel kan werken!
Begeleiding

Wij hebben gespecialiseerde teams samengesteld die training hebben gehad in de nieuwe en verbeterde aanpak van lage rugklachten. Deze therapeuten zullen samen met jou de inhoud van het programma doornemen zodat duidelijk is hoe we te werk gaan om jouw persoonlijke doelen te behalen.

 

VERGOEDING LAGE RUG PROGRAMMA

Tussen zorgverzekeraars en Fysiomotion zijn vaste prijsafspraken gemaakt voor de vergoeding van dit programma.
Voor jou betekent dit dat alle 1 op 1 behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed worden. Voor ondersteunende contacten zoals online consulten, groepstraining en online huiswerkbegeleiding geldt dat niet, deze vallen onder de vaste prijsafspraak. Dit bespreekt de behandelend therapeut van tevoren duidelijk met je.
Omdat wij erin geloven dat we jou op deze manier structureel van je klachten af kunnen helpen met onze programma's, hebben we binnen de vaste prijsafspraken een garantie bepaling opgenomen. Dit houdt in dat als jouw klachten binnen 6 of 12 maanden (afhankelijk van hoeveel zorg jij nodig hebt) terugkomen, deze behandelingen onder het eerdere traject vallen.
Voor VGZ (en alle onderliggende labels*) hebben we deze afspraken. Voor andere zorgverzekeraars zoals CZ, Zilveren Kruis en Menzis hebben we nog geen vaste prijsafspraak gemaakt en wordt de normale vergoeding op basis van het aantal behandelingen gehanteerd.
 
*Bewuzt, UMC, IZZ Univé, IZA, ZEKUR en United Consumers