Vergoeding

De fysiotherapeutische behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het
aantal behandelingen dat vergoed word is afhankelijk van uw pakket. Dit kunt u altijd nakijken in uw
zorgpolis. Kinderen hebben recht op 18 behandelingen vanuit de basisverzekering, plus de rest uit
een aanvullend pakket. Bij chronische indicaties (lijst Borst) worden de behandelingen vergoed uit de
basis verzekering na twintig behandelingen.

Onverzekerde zorg
We hebben ervoor gekozen om met de verzekering Zorg & Zekerheid geen contract te ondertekenen voor 2023.
Voor de rest hebben we met alle zorgverzekeringen wel contracten .

Mocht u vragen hebben over de vergoedingen dan kunt u ons altijd raadplegen.
Zorg dat u op de hoogte bent van het aantal behandelingen dat in uw aanvullend pakket zit.

Tarieven (onverzekerde zorg)
Heeft u alleen een basisverzekering dan vind u hieronder de voor u geldende tarieven.

Tarievenlijst Fysiomotion per 1-1-2023

• Zitting fysiotherapie                                                                                                        € 39,75
• Zitting manuele therapie                                                                                                € 50,85
• Zitting oedeemtherapie                                                                                                  € 59,90
• Zitting kinderfysiotherapie                                                                                            € 59,90
• Zitting geriatrie Fysiotherapie                                                                                       € 50,85
• Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen           € 59,90
• Screening                                                                                                                             € 18,30
• Intake en onderzoek na screening                                                                                   € 59,90
• Intake en onderzoek na verwijzing                                                                                  € 59,90
• Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek                                                                        € 73,15
• Toeslag voor uitbehandeling (aan huis)                                                                         € 18,30
• Toeslag voor inrichting (aan huis)                                                                                   € 18,30

Niet nagekomen afspraak                                                                                     Tarief van behandeling
  Bij afmelding tenminste 24 uur vóór de afspraak zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

• Verstrekte verband -en hulpmiddelen vanaf                                                                 € 6,-
• Eenvoudige, korte rapporten                                                                                             € 39,75
• Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten                                                                € 79,50