Klachten of opmerkingen

 

Klachten over fysiotherapie

Wanneer een klacht, met betrekking tot fysiotherapie of daaraan gerelateerde activiteiten,
dusdanig is dat deze niet met je behandelend fysiotherapeut of zijn of haar leidinggevende
besproken kan worden, kun je terecht bij de klachtencommissie van het KNGF.

Klachten of opmerkingen kun je kenbaar maken bij jouw therapeut of per email sturen
naar klachten@fysiomotion.com