Fysiomotion is o.a. aangesloten bij Cardiovasculair Risico Management, Geriatrie Netwerk en CVAnet. Verder werken wij nauw samen met onderstaande organisaties.
Rugnetwerk Zuidoost-Nederland

Wij zijn een samenwerkingsverband van hoog opgeleide fysiotherapeuten gespecialiseerd in de Manuele Therapie. Intensieve samenwerking tussen leden onderling en met onze stakeholders heeft ertoe geleid dat wij ons onderscheiden op het gebied van eenduidigheid bij het behandelen en helderheid bij het communiceren. Zo ontstaan betrouwbare ketenpartners die goed in staat zijn om de rol van casemanager op zich te nemen.

Website

Schoudernetwerk zuidoostnederland

Twee weten meer dan een, laat staan met tientallen leden! Kennis delen vergroot de individuele kennis van elk lid. Zo kunnen we iedere patiënt zo optimaal mogelijk begeleiden en behandelen.

Website

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen), verdeeld over 69 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk.

Website

Knienetwerk Noord-Limburg

Het Knienetwerk Noord-Limburg is een initiatief van de vakgroep Orthopedie van VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg en samenwerkende fysiotherapiepraktijken uit de regio Noord-Limburg.

Website

FysunieQ

De coöperatie u.a. FysunieQ is een samenwerkingsverband van 1ste lijns fysiotherapeuten in Noord Limburg. Door de hoge dekkingsgraad van deelnemende praktijken (> 75%) in postcoderegio's 5800 en 5900, kunt u "FysunieQ" beschouwen als "het" aanspreekpunt voor de 1ste lijns fysiotherapeutische zorg in dit gebied. De participerende praktijken zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) en alle fysiotherapeutische specialisaties zijn aanwezig. Alle voor onze leden relevante (bij- en na-) scholingen op fysiotherapeutisch vakgebied worden- en zullen worden gevolgd bij KNGF-geaccrediteerde nascholingsinstituten, om een kwaliteitsborging te verzekeren.

Website

ClaudicatioNet

ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). ClaudicatioNet streeft naar transparante, doelmatige en hoogwaardige zorg voor deze patiënten. Hiervoor werkt ClaudicatioNet samen met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

Website